top of page

Chương trình tích lũy điểm thưởng

Mua hàng và tích lũy điểm để được giảm giá nhiều hơn nữa bạn nhé.

 1. 01

  Đăng ký

  • Đăng ký thành viên và tích lũy điểm cho các lần mua hàng.

 2. 02

  Tích lũy điểm

  • Mua 1 sản phẩm

   Get 1 point

  • Đăng ký thành viên VIP

   Get 3 points

 3. 03

  Quy đổi điểm

  • Giảm 5.000đ/sản phẩm

   15 Points = $5,000 off for all store products

  • Giảm 10.000đ/sản phẩm

   30 Points = $10,000 off for all store products

  • Giảm 15.000đ/sản phẩm

   50 Points = $15,000 off for all store products

  • Giảm 20.000đ/sản phẩm

   100 Points = $20,000 off for all store products

bottom of page