top of page

Chương trình tích lũy điểm thưởng

Mua hàng và tích lũy điểm để được giảm giá nhiều hơn nữa bạn nhé.

 1. 01

  Đăng ký

  • Đăng ký thành viên và tích lũy điểm cho các lần mua hàng.

 2. 02

  Tích lũy điểm

  • Mua 1 sản phẩm

   Nhận 1 điểm

  • Đăng ký thành viên VIP

   Nhận 3 điểm

 3. 03

  Quy đổi điểm

  • Giảm 5.000đ/sản phẩm

   15 Điểm = Giảm $5,000 cho tất cả sản phẩm trong cửa hàng

  • Giảm 10.000đ/sản phẩm

   30 Điểm = Giảm $10,000 cho tất cả sản phẩm trong cửa hàng

  • Giảm 15.000đ/sản phẩm

   50 Điểm = Giảm $15,000 cho tất cả sản phẩm trong cửa hàng

  • Giảm 20.000đ/sản phẩm

   100 Điểm = Giảm $20,000 cho tất cả sản phẩm trong cửa hàng

bottom of page